Kundene deler 61 millioner kroner av rekordoverskuddet til Sandnes Sparebank

Rekordene faller for Sandnes Sparebank. Overskuddet har aldri vært større enn i 2019, og kundeutbytte er også høyere enn noen gang.

Publisert: Publisert:

– Vi leverer et resultat bedre enn målsettingen vi hadde satt oss, sier Trine Stangeland. Hun er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Foto: Pål Christensen

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist

Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank, legger overfor Aftenbladet heller ikke skjul på at hun er svært godt fornøyd med resultatet for 2019.

– Vi leverer et resultat bedre enn målsettingen vi hadde satt oss, sier toppsjefen i Sandnes-banken.

Vi tar markedsandeler, og øker med 6 prosent i et markedet som har en vekst på 2,5 prosent, sier hun.

Tjente 333 millioner i 2019

Sandnes Sparebank sin nye resultatrekord, resultat før skatt i ett enkeltår, lyder på 333,4 millioner kroner.

Resultatet er 33,8 millioner kroner høyere enn året før, og viser en vekst 13,4 prosent fra 2018.

– For første gang tjente banken over 300 millioner kroner. Hva er hovedårsaken til resultathoppet?

– Vi har utviklet en ny strategi fra 2017 som har hatt god effekt, sier Trine Stangeland. Hun sier at banken skal fortsette å vokse i år.

Økningen er i hovedsak forklart med høyere rentenetto og andre driftsinntekter, samt lavere tap som faller 43 prosent sammenlignet med tapene i 2018. Tapene i 2019 var 13,5 millioner kroner.

– Rentene til lånekundene stiger i 2019. Har dere tatt for hardt i, i lys av det rekordstore overskuddet?

Viseadministrerende direktør Tomas Nordbø Middelthon svarer slik:

– Nei, vi har nesten identisk rentemargin fra 2018 til 2019 som viser at renteutslagene skyldes renteøkningen fra Norges Bank, sier han.

Banken opplevde i første halvår et fall i rentemarginen, men hentet seg godt inn på rentenettoen som bidrar til at konsernets netto øker med 13,8 millioner kroner sammenlignet med 2018.

Rentemarginen er enkelt forklart forskjellen mellom bankens utlånsrente og innskuddsrente.

Resultat før skatt for året ble 333,4 millioner kroner,
sammenlignet med 299,7 millioner kroner for 2018. Økningen er 11,3 prosent.

Resultat etter skatt er også rekordhøyt: 277,1 millioner kroner, en økning på 13,4 prosent fra året før.

De siste fem årene har Sandnes Sparebank levert disse resultatene, før skatt:

 • 2015: Minus 109 millioner
 • 2016: 218 millioner
 • 2017: 256 millioner
 • 2018: 299,7 millioner
 • 2019: 333,4 millioner

Rekordhøyt kundeutbytte

I 2018 fikk kundene i Sandnes Sparebank for første gang utbetalt utbytte. Da betalte banken ut 24,1 millioner kroner til kundene.

I 2019 delte kundene et utbytte på 53 millioner kroner.

I år deler banken ut kundeutbytte på 61 millioner kroner.

Sandnes Sparebank er en av få banker som gir deler av overskuddet tilbake til kundene.

– Gir det gode resultatet grunnlag for å gi bonus til de ansatte?

Gjennomsnitt: 30.000 kroner i bonus

– Ja, vi betaler ut 30.000 kroner i bonus i gjennomsnitt til de ansatte. Bonusutbetalingen utgjør cirka 5 prosent av bruttolønnen, sier Trine Stangeland.

Sandnes Sparebank har 115 ansatte.

– Hva får eierne i utbytte?

Styret foreslår et utbytte på 5,9 kroner (5,2 kroner i 2018) per egen-
kapitalbevis, tilsvarende 75 prosent av konsernets fortjeneste per egenkapitalbevis.

10,0 millioner kroner av overskuddet (det samme som i 2018) avsettes til gavefondet.

5000 nye kunder på to år

Banken fikk 2589 nye kunder i 2019, og har økte tallet med kunder på 5000 de siste to årene.

Utlånsveksten er 2,5 prosent. Innskuddsveksten 5,3 prosent som ligger noe over det som har vært vanlig for banken.

Bedriftsmarkedet viser en nedgang på 4,5 prosent.

– Hvorfor?

– Vi har har de siste årene hatt en opprydding i problemengasjementer for å ta ned risikoen og har redusert andelen av de største engasjementene. Banken konsentrerer seg nå om å være en bank for de små og mellomstore bedriftene. Derfor er vårt utlånsvolum i bedriftsmarkedet redusert i 2019, sier Stangeland.

Nøkkeltall for Sandnes Sparebank i 2019:

Sammenlignbare tall for 2018 i parentes.

 • Resultat før skatt: 333,4 (299,7) millioner kroner.
 • Resultat etter skatt: 277,1 (244,4) millioner.
 • Rentemargin: 1,72 prosent (1,73 prosent).
 • Rentenetto: 475,8 (462,0) millioner.
 • Andre driftsinntekter: 140,6 (122,6) millioner.
 • Driftskostnader: 269,5 (261,1) millioner.
 • Kostnadsgraden: 43,7 prosent (44,7 prosent).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier:
  13,5 (23,7) millioner kroner.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,6 prosent (8,8 prosent) etter skatt.
 • Brutto utlånsvekst siste 12 måneder: 2,5 prosent (2,7 prosent).
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,2 prosent (3,6 prosent).
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 prosent (16,6 prosent).
Publisert:

Les også

 1. Sandnes Sparebank fikk rekordoverskudd i 2018 – deler ut 53 millioner til kundene

 2. Historisk bra i SR-Bank

 1. Bank
 2. Økonomi
 3. Sandnes Sparebank
 4. Sandnes
 5. Utbytte