NITO reagerer på «ekstrem overbooking»: – Vi kan ikke utdanne dårligere ingeniører og teknologer

Norske studiesteder har gitt tilbud til nesten dobbelt så mange IT- og informatikkstudenter som antallet planlagte studieplasser.

FRYKTER FOR KVALITETEN: Silje Skyttern, leder i NITO Studentene, er redd for at studiekvaliteten faller dersom universiteter og høgskoler tar inn for mange studenter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Studietall fra Samordna Opptak skaper bekymring hos Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO).

Leder Silje Skyttern i NITO Studentene omtaler tallene som en «ekstrem overbooking».

For både teknologiske fag, realfag og på IT- og informatikk-studier er det gitt studietilbud til langt flere enn antallet planlagte studieplasser.

Spriket er kraftigst innen IT og informatikk. I år er det gitt tilbud om studieplass til nesten dobbelt så mange studenter som studiestedene hadde tenkt i utgangspunktet.

– Vi frykter at studiestedene tar inn flere studenter enn de har ressurser til å følge opp. Det svekker kvaliteten på studiet, noe som resulterer i frafall fordi studentene ikke får god nok oppfølging, sier Skyttern.

Overbooking av studieplasser

Overbooking på 92 prosent

En viss «overbooking» er normalt. Studiestedene vet at ikke alle som får tilbud takker ja, og tilbyr derfor plass til flere enn antallet planlagte plasser.

De siste årene har det imidlertid vært en kraftig økning i overbookingen på enkelte studier. I 2018 ble gitt tilbud om 59 prosent flere studieplasser på IT- og informatikk-studier enn antallet planlagte plasser, i fjor økte tallet til 79 prosent og i år kom overbookingen på 92 prosent.

Les også

Det er spesielt én gründer som imponerer næringsminister Iselin Nybø

– Vi mener at studiestedene burde ta inn så mange de har plass til. I alle fall ikke så mange som to per plass og så regne med at en del faller av, sier Skyttern.

Hun er samtidig glad for mange vil jobbe innen IKT og poengterer at samfunnet er avhengig av dyktige teknologer og ingeniører i tiden som kommer, men sier at det ikke kan gå på bekostning av studiekvaliteten.

– Vi kan ikke utdanne dårligere ingeniører og teknologer, sier hun.

Studiene med høyest overbooking

Fra 35 til 128

Høgskolen i Østfold er blant dem som har gitt tilbud til langt flere enn tenkt, viser tallene fra Samordna Opptak.

Opprinnelig var det planlagt 35 plasser på deres informasjonsteknologi-studium – nå har høgskolen gitt 128 tilbud om studieplass.

En del av økningen kommer av at kunnskapsdepartementet ga dem rom til å øke antallet studieplasser på studiet til 75 som følge av coronaviruset.

Den øvrige overbookingen er basert på statistikk fra tidligere år der de ser hvor mange som pleier å takke ja til tilbudet om plass, forklarer rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

Beregner frafall

Rektoren legger ikke skjul på at de har hatt erfaringer med at det blir i overkant mange studenter det første året, men sier at det pleier å være et visst frafall underveis som følge av at noen kommer inn på et høyere prioritert studie, eller vil gjøre noe annet.

NITO frykter at nettopp overbookingen er en bidragsyter til frafallet underveis.

– Studentundersøkelser vi har gjort viser at dårlig oppfølging skaper frafall. Dette er ganske krevende studier der det ikke bare gjelder å lese for seg selv, men å få pensum godt forklart, sier Silje Skyttern.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen svarer at høgskolen er veldig opptatt av dette.

– Derfor har vi nær kontakt med den enkelte avdeling, og ser vi at vi trenger en økning i læreressurser, setter vi inn det. For oss er det viktig at vi hele tiden finner den riktige kalibreringen, sier han.

– Har dere kapasitet til å ta inn alle dere har gitt tilbud om plass til?

– Det vil vi ha, men det er veldig lite sannsynlig at det skjer. Vi vil kunne skalere opp læreressursene våre, men samtidig blir det opplagt problemer innenfor enkelte av studieretningene. Kanskje ikke mest innenfor IKT, men i større grad innenfor helse- og velferdsstudier, der vi er avhengig av tilgang på praksisplasser, sier Jelsness-Jørgensen.

Publisert: