Equinor inn på teppet: Spesielt to negative forhold er avdekket under byggingen av Castberg-skipet

Etter at Equinors Anders Opedal ble utnevnt til konsernsjef, er det nå hans etterfølgere som må svare på feilene med Johan Castberg-prosjektet. Onsdag måtte Equinor igjen stå skolerett overfor Petroleumstilsynet.

Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal slipper å møte for å forklare Castberg-blemmen til Petroleumstilsynet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Inspeksjon og testplaner etterspørres ofte i tilsyn av Ptil, og Ptil sitt inntrykk er at Equinor sin involvering i oppfølging synes mindre tydelig enn tidligere», heter det i referatet fra et møte mellom Equinor og Petroleumstilsynet (Ptil) i sommer.

Onsdag ettermiddag måtte Equinor igjen inn for å svare for omfattende feil i Johan Castberg-prosjektet.

– Det var viktig for oss å understreke alvoret i saken og ansvaret ledelsen i Equinor har for sikkerheten i Castberg-feltet, og å forstå hvordan de skal jobbe for å rette opp i feilene, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil til E24 etter møtet.

– Vi ville ta saken opp til ledernivået i organisasjonen, fordi dette er selskapets ansvar, ikke bare prosjektets ansvar.

Direktør: – Glade for dialog

Geir Tungesvik i Equinor var med på møtet, og sier selskapet er «glade for den åpne dialogen med tilsynet».

– Dette er og har vært en god anledning for oss å gjennomgå prosjektet og de utfordringer vi har med prosjektet og fremdriften i Singapore, sier Geir Tungesvik.

Oljenettavisen Upstream meldte først om at Petroleumstilsynet kalte inn Equinor for å redegjøre om status i Johan Castberg-utbyggingen.

Tungesvik sier de nå får en god anledning til å gå gjennom prosjektet.

– Ptil har en rolle og et ansvar for å gjøre sin jobb. Vi ønsker å bidra til det best mulig måte. De bekreftet at de fikk svarene de etterspurte, sa Tungesvik etter møtet.

Tungesvik overtok midlertidig som direktør for område teknologi, prosjekter og boring i Equinor etter at Anders Opedal ble utnevnt til konsernsjef for Equinor tidligere i august. Det er Opedal som har hatt overordnet ansvar for Johan Castberg-prosjektet.

Les også

SV bekymret etter nytt Castberg-varsel: – Stygt redd for at dette blir veldig dyrt

Det er avdekket mange sveisefeil på Johan Castberg-skipet som bygges i Singapore.

Tredje møte

Onsdagens møte var det tredje i rekken etter at Petroleumstilsynet sakte, men sikkert har blitt informert om den negative utviklingen i Johan Castberg-prosjektet de siste månedene.

Etter to møter med deltagelse fra prosjektorganisasjonen i Equinor, var det denne gang ansvarlige Equinor-ledere innenfor teknologi, prosjekter og boring i selskapet som måtte svare for feilene som er oppdaget i prosjektet.

Petroleumstilsynet fulgte dermed opp de to foregående møtene 10. juli og 11. august.

Tilsynet følger opp denne saken tettere enn vanlig etter at Equinor i sommer informerte om at det var en stor mengde sveisefeil ved et produksjonsskip til Castberg-feltet, forklarer Anda i Petroleumstilsynet.

– Da gikk det en alarm hos oss. Vi har jobbet masse med å avdekke og føre tilsyn med selskapet sin jobb med Castberg-prosjektet, sier Anda.

Sveisefeil ved produksjonsskip

Det er to konkrete forhold som nå er avdekket under byggingen av produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet i Singapore.

Det ene er dårlig utført sveisearbeid. Det andre forholdet, som henger sammen med det første, er at det er oppdaget programvarefeil i designprogrammet Sesams Stofut modul, som danner designgrunnlaget for utmattingsberegningene og sveiseutførelse på Johan Castberg.

La Equinor frem konkrete planer for å rette opp i feilene under møtet onsdag?

– Nei, Equinor forsikret oss om at de tar dette på alvor, er klar over problemstillingen og sa at de skal ferdigstille et sikkert skrog, sier Anda i Petroleumstilsynet til E24.

– Men det er et stykke igjen, så vi følger med på hvordan de skal rette opp i den store mengden med sveisefeil. Det er det mest sprengende punktet.

Les også

Castberg-moduler fra Kværner forsinket: Lover at det ikke skal gi nye forsinkelser

Varselbrev fra Bellona

Bellona har sendt to varselbrev om de omfattende sveiseproblemene på Johan Castberg til norske myndigheter.

I det første ble det vurdert mellom 3000 og 6000 meter med sveisearbeid som måtte gjøres på nytt. I det andre varselet skrev Bellona at de hadde informasjon om at Equinor ikke vurderer å kontrollere alle sveiser fordi noen var vanskelig tilgjengelige, i tillegg til feil ved utmattingsanalysene.

– Gjennom vår internkontroll avdekket vi utfordring med kvaliteten på vel 16 prosent (2700 meter) av det som er kritisk sveis (sammenstillingssveiser) på skroget. Her så vi for høy feilrate, og verftets internkontroll har ikke vært god nok. Vi kontrollerer og reparerer derfor alle sveisene av denne typen. Dette er et arbeid vi er godt i gang med, det er omfattende, men håndterbart, og vi har det under kontroll, sier pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

«Sterkt kritikkverdig»

Den 12. august skrev E24 om varslinger fra Bellona problemene med Johan Castberg. Deler av bekymringene Bellona da kom med, viser seg at ble tatt opp i møtet mellom Equinor og Petroleumstilsynet.

I varslingsbrevet til Bellona heter det blant annet:

«Det er sterkt kritikkverdig at Equinor ikke informerte myndighetene ved Ptil før 3. juni i år. Allerede ett år tidligere, i juni 2019, ble det gjennomført ordinær kontroll eller såkalt NDT-testing av kvaliteten på sveisene. Resultatene fra denne testingen var så urovekkende at Equinor allerede i oktober 2019 beordret Sembcorp å utføre en 100 kontroll av turreten.»

«Dette er så vidt Bellona forstår å anse som en ekstraordinær handling, og viser at Equinor ble klar over et betydelig problem som kunne medføre store konsekvenser for sikkerhet, fremdrift og kostnad. Det må også stilles spørsmål ved hvorfor ikke man både i Equinor og Ptil har hatt særlig oppmerksomhet og har lært fra de omfattende problemene på Yme, Martin Linge og Goliat. Disse utbyggingene har som kjent medført betydelige kostnadsøkninger i utbyggingsfasen, blant annet som følge av sveisefeil. Også erfaringer med sprekkdannelser på andre FPSO-er som produserer olje burde medføre økt oppmerksomhet fra både Equinor og Ptil om kvaliteten på denne type arbeid.»

Johan Castberg FPSO slik den ser ut på tegnebrettet.

– Ikke bekymret

Denne uken imøtegikk prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor kritikken til Bellona i E24 og sa at han ikke kjente seg igjen i bekymringene fra Bellona. Han uttalte på sin side at rutinene fungerte som de skulle.

– Vi følger opp sveis, og når vi ser at antall feil er for stort, så øker vi inspeksjonsraten vår. Det begynte allerede i fjor høst, da så vi at feilraten økte, og i februar besluttet vi å kjøre full sjekk av de sveisene som er gjort i dokken. Og det er vi i gang med nå. Dette konkluderte vi med i februar, og i mars traff korunaen oss, så derfor har vi ikke fått gjennomført det, sa Ruth til E24.

Pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten mener at det ikke er grunnlag bekymringen som Bellona har reist.

– Castberg-prosjektet er rundt 80 prosent ferdigstilt. Den største utfordringen for prosjektet er Covid-19 med de usikkerhetene det fører til. For øyeblikket har vi bare 20 prosent av den bemanningen vi trenger på verftet på grunn av Covid-19-tiltak. Vi ser at vi ikke klarer oppstart i 2022, men jobber nå mot en oppstart i 2023, sier Jebsen Bråten.

Prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor.

Kritisk til Equinor

Ifølge møtereferatet fra den 10. juli stilte Petroleumstilsynet spørsmål ved Equinor sin påse-rolle og bruk av verifikasjoner for å sjekke ut kompetanse og kvalitet til sveiserne i Johan Castberg-prosjektet.

«Inspeksjon og testplaner etterspørres ofte i tilsyn av Ptil, og Ptil sitt inntrykk er at Equinor sin involvering i oppfølging synes mindre tydelig enn tidligere», heter det i referatet.

For ordens skyld så må det legges til at referatet som publiseres etter møter mellom operatørselskaper og Petroleumstilsynet er konsensuspregede, det betyr at partene enes om ordlyd i referatene før de gjøres offentlig tilgjengelige.

I et møte mellom Equinor og Petroleumstilsynet den 10. juli 2020 kom det fram at Equinor innrømmer at kvaliteten på sveiserne har vært av meget variabel kvalitet:

«Sveiserne testes og kontrolleres, men dette har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Sveiserne følges nå tett opp, og det er god kontroll på kompetanse», kommer det fram i et møtereferat fra Equinor og Petroleumstilsynet.

Avdekket i fjor sommer

Allerede i fjor sommer startet Equinor med å gjennomføre ordinær kontroll, såkalt NDT-testing, av kvaliteten på sveiser på Johan Castberg.

Kvaliteten på sveisene var av en slik art at det fikk alarmklokkene til å ringe, og i oktober 2019 ba Equinor om en full sveisesjekk av den såkalte turretten, eller den sylinderformede dreieskiven som skal forankres til havbunnen som produksjonsskipet kan dreie rundt.

Skroget til Johan Castberg ble bygget i Singapore, mens selve dreieskiven ble bygget i Dubai i De forente arabiske emirater.

Da E24 skrev om saken tidligere i uken, uttalte Equinors prosjektdirektør for Castberg-utbyggingen, Morten Ruth at sveiseproblemene ikke ble meldt inn til Petroleumstilsynet i fjor høst.

Han begrunnet dette med at problemstillingen ikke var unormal, men at det var uvanlig at omfanget var så stort som det som gradvis ble oppdaget ved inspeksjonene i Singapore. Nettavisen Upstream omtalte varselbrevene først.

Møtereferatet fra den 10. juli viser til følgende observasjoner når det gjelder sveisearbeidet:

 • Enkelte sveisere hadde høy feilrate.
 • Bedre kontroll i hall enn i tørrdokk/uteområde som følge av lettere tilkomst.
 • Mistanke om for positive resultat, spesielt i moonpool hvor det er vanskelig å komme til.
 • De fleste sveisefeilene har oppstått/pågått i tørrdokk/uteområde
 • Det kommer også fram i referatet at Equinor har bedt verftet Sembcorp Marine Rigs and Floaters, SMC, om å gjennomføre en rotårsaksanalyse, men prosjektet har foreløpig ikke mottatt en fullgod forklaring på årsak til sveiseutfordringene.

Følgende statuspunkter ble stadfestet i prosjektet i møtet mellom Equinor og Petroleumstilsynet:

 • Oppgang av alle utvendige sveiser er tilnærmet ferdig (noe gjenstår på lastedekk og diverse åpninger)
 • 15–20 prosent funn – repareres fortløpende (få 2. og 3.-gangs opprettinger)
 • SCM har rapportert 2-2,5 prosent feil (inkluderer prefab sveiser)
 • Det er avdekket sveisefeil innenfor piping (rør).
 • Ingen dissens mellom Equinor og SCM på nåværende tidspunkt vedrørende beslutning om 100 prosent.
 • Inspeksjon av sveiser
 • Ingen dissens mellom Equinor og SCM vedrørende akseptkriterier
 • NDT operatører fra Equinor og SCM kryssjekker hverandre og finner hverandre sine funn (medfører 2x100 prosent sjekk i enkelte områder)
 • Omfanget av sveisefeil er synliggjort i prosjektets riskmatrise som en rød risk rettet mot forsinkelse, kostnad og kvalitet.
 • Sjøsetting ligger på kritisk linje
 • Utbedringer som må være ferdige før sjøsetting, har prioritet.

– Bedre fremdrift

Equinors Fredrik Jebsen Bråten sier at selskapet oppdaterer planene for prosjektet og vil gi et estimat for oppstart i forbindelse med fremleggingen av regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober.

– Vi kommer ikke til å seile fra Singapore før skipet tilfredsstiller våre krav. Vi har lagt vekt på å holde Ptil informert og har hatt flere møter med for å oppdatere de. Vi opplever at vi har en god dialog med Ptil. Den siste uken har både aktivitetsnivå og fremdrift har tatt seg opp på alle de norske verftene hvor vi bygger prosessmodulene til Johan Castberg, det vil si på Stord, i Egersund og på Verdal. Også i Singapore ser vi tegn på at bemanningsnivået øker og at vi endelig begynner å få fremdrift igjen etter måneder med stillstand, sier Equinors Jebsen Bråten.

Frederic Hauge i Bellona mener det er alvorlige forhold som er avdekket i Johan Castberg-prosjektet.

Bellona, som startet med varslingene i Castberg-saken, mener saken er av alvorlig karakter og håper at Petroleumstilsynet nå tar skikkelig tak i saken for å redusere omfanget av feilene i Castberg-prosjektet.

– Møtet onsdag viser at Bellonas to varsler blir oppfattet som svært alvorlige av Petroleumstilsynet. Møtereferatet som oljenettstedet Upstream har fått ut viser at Equinor ikke har gitt den hele og fulle sannheten i denne saken. Slik vi forstår det, så er det oppfattet som svært alvorlige forhold Equinor er kalt inn på teppet for fordi Petroleumstilsynet ikke var fornøyd med svarene de fikk i de to foregående møtene, sier Bellonas Frederic Hauge til Aftenbladet.

Publisert: