UiS-professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

I en rekke kronikker advarte professorer mot forslaget om ekstraskatt på laksebransjen. Men de opplyste ikke om at forskningen var betalt av laksenæringen: – En glipp, sier professor.

Publisert: Publisert:

Petter Osmundsen, Bård Misund og Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger har deltatt i et prosjekt betalt av FHF, som har inkludert kritiske kronikker rundt innføring av grunnrenteskatt på oppdrettsbransjen. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix og Universitetet i Stavanger

 • Camilla Knudsen

Oppdatering, 30. Juni 2020: De omtalte professorene klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som kom til at E24, som opprinnelig brakte saken, har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 (om kilder og opplysninger) i Vær Varsom-plakaten. PFU mente at E24 hadde underspilt at forskningen også var finansiert av andre parter (Finansdepartementet). Et mindretall i PFU tok dissens i saken. Les E24s omtale av PFU-behandlingen her.

De omtalte professorene har også skrevet et innlegg i Aftenbladet om saken. Les innlegget her.

E24: Flere år med høye laksepriser og solid inntjening i deler av oppdrettsbransjen har ført til spørsmål om fordelingen av laksemilliardene bør endres ved en hardere beskatning, skriver E24.

Politikere, bransjeaktører og eksperter har kommet med sine meninger, og i den ferske rapporten fra regjeringens utvalg støtter flertallet innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent på havbruksnæringen (se faktaboks).

Professorene Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i en rekke kronikker og intervjuer det siste året uttalt seg negativt om konsekvensene av innretningen på en slik ekstraskatt.

Samtidig ledet de et prosjekt betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) til 3,3 millioner kroner.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering finansieres 100 prosent av sjømatnæringen.

Formålet til prosjektet var å forske på virkningene av grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen og spre kunnskapen til aktørene i næringen og publikum generelt. I prosjektet er det også formulert en tydelig plan om bred spredning av dette budskapet i kronikker, debattinnlegg og artikler.

På FHFs sider finner man også en liste med linker til arbeid som er gjort, blant annet kronikker i mediene, inkludert E24, skrevet av UiS-professorene som utgjør hoveddelen av prosjektgruppen til FHF.

Professorene opplyser ikke om at de er sponset av FHF i de fleste av sine kronikker.

I tillegg er det listet opp flere nyhetssaker der disse professorene uttaler seg.

– Ikke kjøpt og betalt

– Vi er ikke kjøpt og betalt. Vi skriver kronikker på grunnlag av vår forskning, men jeg forstår at noen mener dette burde blitt opplyst, sier Tveterås til E24.

Han er tydelig på at oppdraget ikke har farget hans konklusjoner, men mener at det heller har påvirket mengden arbeid som er utført. Professoren har forsket på temaet i 20 år, og har ikke skiftet syn etter prosjektdeltagelsen hos FHF.

Osmundsen sier til E24 at de burde ha vært flinkere til å opplyse om binding og finansiering. Han legger til at de også har hatt finansiering via Forskningsrådet i denne perioden, men at ingen av partene har lagt seg opp i arbeidet.

– Vi har ikke vært flinke nok til å opplyse om binding og finansiering, det er noe vi burde vært bedre på, sier Osmundsen.

E24 har også vært i kontakt med Bård Misund, som er leder for prosjektet, men han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

– En glipp

Professorene har i ettertid diskutert saken, og bestemt seg for at de skal være enda tydeligere på finansieringen i fremtiden.

– Lærdommen er at vi fremover systematisk skal sørge for at journalistene har det klart for seg hvilken prosjektportefølje vi har, og at redaksjonene skal vite hvor finansieringen kommer fra, sier Tveterås.

På spørsmål om hvorfor det ikke har blitt gjort tidligere, svarer han:

– Det var en glipp, og ikke noe vi har forsøkt å skjule.

Både Tveterås og Osmundsen er klar over at det kan bli et problem når finansiering ikke oppgis, men de ønsker seg også mer fokus på bindinger hos motparten.

Med «motpart» sikter Osmundsen til forskere som er tilknyttet Finansdepartementets skatteforskning. Han påpeker at det kan være en skjevhet i at utvalgte miljøer får sitte i ulike utvalg og får prestisjefylte og innbringende verv.

Finansdepartementet svarer følgende i en mail til E24:

«Skatteutvalgene som har vært oppnevnt de siste årene har blant annet hatt medlemmer fra en rekke norske universiteter, inkludert Universitetet i Stavanger og Tromsø samt BI. Kritikken av hvordan departementet velger folk til skatteutvalg er derfor ikke treffende.»

Foto: NTB Scanpix

Beklager

Rektor for UiS, Klaus Mohn, viser til dekan Ola Kvaløy ved Handelshøyskolen ved UiS for kommentarer. Kvaløy er leder for avdelingen forskerne er tilknyttet.

– Vi har en norm på at finansieringskilder skal oppgis i de tilfellene der det kan oppfattes å påvirke konklusjonen, så i dette tilfellet skulle det vært oppgitt, sier han til E24.

Dekanen har full tillit til professorene, og er ikke i tvil om deres uavhengighet. Han understreker at forskerne beklager at finansieringen ikke har vært oppgitt, men at det ikke bevisst har blitt holdt skjult. Fremover forsikrer han at oppdragsgiveren vil oppgis hver gang.

FHF vil stramme opp

I FHFs standardvilkår står det klart «i sin formidling skal tilsagnsmottager opplyse om FHFs rolle som bevilgende institusjon».

Kommunikasjonssjef Hans Petter Næs i FHF sier at de holder et «halvt øye med» at reglene følges, men at det er vanskelig å få med seg alt.

At det da ikke er opplyst i sakene som FHF selv har valgt å linke til på nettsiden, har han ikke noe god forklaring på.

– Det er uheldig og ikke i noens interesse. Vi har klare regler og et grunnleggende prinsipp om at det skal opplyses om finansiering. Når det gjelder uttalelser i intervjuer og nyhetssaker, så har vi ikke et finmasket regelverk for det, det er jo også viktig for oss at forskerne har frihet.

– Vil dere gjøre noe med dette nå?

– Vi vil selvsagt påpeke overfor prosjektledelsen i dette prosjektet at de ikke har synliggjort finansieringen slik de skal. Jeg synes det er en god påminnelse og et varsku om årvåkenhet om at dette ikke ivaretas godt nok – det bør det gjøre og det skal det gjøre.

EKSTERN LENKE: Les FHFs informasjon om prosjektet her

EKSTERN LENKE: Rapport fra Havbruksskatteutvalget

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Tre nye smittetilfeller i Stavanger

 2. Viking raste etter nederlaget: – Sjokkerende

 3. Strenge nasjonale retningslinjer innført: Dette betyr det for Halloween og bursdager

 4. Tordnet etter Oilers-ydmykelse: – Det er pinlig

 5. Fant smitte på 344 fly i Norge. De fleste tilfellene kommer fra ett land.

 6. Melania Trump til angrep på Biden og Demokratene

 1. Universitetet i Stavanger (UiS)
 2. Sjømat
 3. Laks
 4. Finansdepartementet
 5. Klaus Mohn