Aetat vil respektere de arbeidsledige

Aetat Rogaland har skjerpet seg. Nå er 7 av10 fornøyd med servicen.