Norsk kraftselskap krever milliardbeløp av tyskselskap

Det norske kraftselskapet EuroKraft Norge AShar stevnet to tyske kraftselskaper for avtalebrudd, og krever tilsammen 2,84 milliarder norske kroner i erstatning.