Tvungen lønnsnemnd tvinger helsepersonell påjobb

Planlagt opptrapping av streiken forhjelpepleiere og omsorgsarbeidere i hovedstaden, var nok til atstatsråd Sylvia Brustad grep inn med tvungen lønnsnemnd. Dermedmåtte hjelpepleiere med vakt lørdag morgen innfinne seg påjobb.