Ulltveit-Moe satser på forsvar

Sjøforsvarets valg av det spanske verftet Bazan til bygging av fem nye fregatter gjør at Ulltveit-Moe Gruppen vil satse stort på forsvarsleveranser. Sammen med Bazan er den norske gruppen i ferd med å opprette et nytt selskap kalt Umoe Forsvar A.s.