-Renta vil øke mindre enn fryktet

-En renteøkning vil komme, men den kan bli mindre på grunn av innstrammingen i revidert nasjonalbudsjett enn den ellers ville blitt, sier Karl Johan Haarberg, senior makroøkonom i Christiania Markets til NTB.