EDB Gruppen til Stavanger

EDB Gruppen, som eies med 55 prosent av IBM, har åpnet kontor i Stavanger. Selskapet er dansk, og ble etablert så tidlig som i 1977.