Økt overskudd i VÅR konsernet

VÅR bank og forsikring fikk i 1999 et overskudd etter skatt på 167,2 millioner kroner. Det er 47 millioner kroner bedre enn i 1998. Konsernets driftsresultat for 1999 var 400,8 millioner kroner, mot 163,0 millioner året før.