-Oljeselskapene tøyer sikkerhetsreglene

Statssekretæren i Kommunal— og regionaldepartementet, Sverre Bugge, mener oljeselskapene tøyer sikkerhetsreglene i større grad enn tidligere. Han varsler innskjerpinger når det gjelder sikkerhet.