Økt overskudd for Ekornes

Møbelfabrikken Ekornes hadde et overskudd på 137,5 millioner kroner etter årets ni første måneder. Tilsvarende overskudd i fjor var 116,2 millioner kroner.