Planlegger hotell på Obrestad

Entreprenørselskapet Selmer/Aadnøy vil bygge hotell på Obrestad, i skogen bak fyret.