Fiskeridepartementet satser på havbruk

Fiskeridepartementet vil auksjonere ut nye oppdrettskonsesjoner for laks og ørret. Subsidiene til den tradisjonelle fiskerinæringen som i år har vært på 110 millioner foreslås fjernet mens det skal brukes mer på å utvikle havbruksnæringen videre.