Sentrumspartiene vil ha miljøtiltak i statsbudsjettet

Sentrumspartiene stiller krav om tiltak i statsbudsjettet for å få ned CO2-utslippene, men avviser at de ønsker en omkamp om gasskraftsaken.