• Anne Hovden (24, nærmest) og Tina Kristin Jensen (25) skriver på tavler. Raul Perez (23) og Yeleni Madsen (29) følger med. Syed Ali Shahbaz Akhtar

Nå sliter ingeniørene med å få seg jobb

I løpet av fjoråret doblet antallet arbeidsledige ingeniører seg. Det bekymrer ingeniørstudentene. — Vi er redde for at vi skal slite med å få jobb, sier Yeleni Madsen (29).