• Pål Berger, til venstre, Marlen Lie, Marit Hagland og Victoria Skretting mener en app der rusbrukere raskt kan få kontakt med en person de stoler på, kan gjøre hverdagen enklere og redde liv. Jon Ingemundsen

Utvikler en krise-app for rusavhengige

En enkel applikasjon på mobilen kan bety at en rusavhengig greier å holde seg rusfri fordi han får et nettverk i ryggen som er bare et tastetrykk unna.