Rigg-kontrakt for Smedvig

Smedvig har inngått en avtale med Unocal i Thailand som vil sysselsette Stavanger-selskapets heleide lekterrigg T-4 i minst 90 dager.