• På coachingkurs hos Turid Torbergsen. Fra venstre: Hanne Hardy Hansen, Jane Kindem, Kjersti Hundhammer og Siv Skjæveland Valseth. Jonas Haarr Friestad

To av tre ledere kan bli utbrente

Er du oppdatert på jobbmailer hele døgnet? Skiller du jobb og privatliv? To av tre ledere står i fare for å bli utbrent, viser en fersk undersøkelse.