• På coachingkurs hos Turid Torbergsen. Fra venstre: Hanne Hardy Hansen, Jane Kindem, Kjersti Hundhammer og Siv Skjæveland Valseth. FOTO: Jonas Haarr Friestad

To av tre ledere kan bli utbrente

Er du oppdatert på jobbmailer hele døgnet? Skiller du jobb og privatliv? To av tre ledere står i fare for å bli utbrent, viser en fersk undersøkelse.