Rensing offshore nuller ut nye CO-utslipp på land

Teknologibedriften Solco vil omgjøre oljeplattformene til miljøvennlige gasskraftverk slik at konvensjonelle gasskraftverk på land ikke fører til økning i de totale CO-utslippene.