Sterke reaksjoner på at kjøtt blir dyrefôr

Politikere fra flere partier reagerer kraftig mot at kjøtt som brukes i pølser og farse, blir til dyrefôr for å holde kjøttprisene oppe.