Glad for Ap-vedtak

Informasjonsdirektør John Ove Lindøe er særlig fornøyd med formuleringen som sier at det skal «legges til rette for at Norge gjennom Statoil også i framtiden skal ha et sterkt europeisk olje-, gass— og energiselskap».