Børsen offentliggjør navn på meklere

Nå vil Oslo Børs offentliggjøre hvilke meklere som er parter i alle aksjehandler.