Regjeringen tar 5 mrd av oljeformuen

Regjeringen Stoltenberg legger opp til å bruke om lag fem milliarder av midlene som i mars skulle vært overført til oljefondet. Finansministeren ønsker ikke å kommentere forholdet.