Budsjett på 9,2 mrd.

Styret i Helse Vest RHF vedtok i går driftsbudsjettet for 2002. Driftskostnadene for de foretakene som inngår i Helse Vest og samarbeidende private institusjoner er totalt beregnet til 9,2 milliarder kroner.