Ja til Kværner-plan, på vilkår

Obligasjonseierne bak to av lånene til Kværner stilte som betingelse for å godta finansieringsplanen at de får en valutauavhengig rente.