- Statoil må privatiseres

Hadde ikke Televerket blitt privatisert, ville selskapet ha styrt mot den sikre død. Det samme vil skje med Statoil hvis ikke Stortinget er villig til å delprivatisere oljeselskapet.