Liten støtte til utskilling av gassrør

En utskilling av gassrørledninger til et nytt statseid stor-selskap, vekker liten politisk begeistring.