To amerikanere deler nobelprisen i økonomi

Nobelprisen i økonomi er tildelt amerikanerne James Heckman og Daniel McFadden.De to får prisen for hver for seg å ha utviklet teori og metode innen mikroøkonometri, som anvendes i statistisk analyse av individers og familiers atferd.