Hver fallen er bror og venn

«Vi er så få her i landet», sa Åge Korsvold på kanten av opsjonsstupet. Han kunne sitert Nordahl Grieg videre: Hver fallen er bror og venn.