Riksantikvaren vil bevare Ekofisk

Riksantikvaren vil dokumentere Ekofisk som et kulturminne, og Norsk Oljemuseum støtter initiativet. Men plattformene skal likevel fjernes.