• Tor Inge Jøssang

Dobbel skatt på landet

— Her har Strand bommet, mener huseier Øyvind Nordbø.