Prosafe flytter til Kypros

— Skulle Prosafe ha fortsatt å betale 28 prosent selskapsskatt i Norge, måtte vi ha stengt butikken. Vi driver globalt og må ha like vilkår med våre konkurrenter, ellers får vi ingen oppdrag.