• Heidi Hjorteland Wigestrand

Lokale eigarar skviser Finden

To lokale aksjonærar hindrar Synnøve Finden i å få hand om 30 prosent av aksjane i Ryfylkemeieriet på Sand.