CO2-utslepp ikkje tema hos båtkundar

Ingen av kundane til Helge Rossebø hos Garstad AS har spurt om kor stort CO2-utsleppet er frå båtmotorane.