• Sammen med Island havner Norge nederst på OECDs liste. Land som Irland, Spania, Nederland og Finland ligger over de norske. Scanpix

Norske lærere tjener dårligst i Europa