• Thomas Førde

Gamle frakteskip kan bli nye og «grønne»

Pengar frå eit miljøfond bygt opp av ei frivillig avgift i skipsfarten, vil kunne gjera det mogleg å byggja nye skip med miljøvennleg gassmotor. Skipa kan ta seg av godstransporten langs kysten.