• Thomas Førde

Solstad set rekord og byggjer 12 nye skip

Solstad Offshore tinga i går sitt største og dyraste skip nokosinne, eit konstruksjonsstøttefartøy til 1,1 milliardar kroner. Men dette er berre eitt av i alt 12 nye skip som reiarlaget har tinga.