Færre arbeidsledige, men flere langtidsledige

9590 personer var helt uten arbeid i Rogaland ved utgangen av august. Sammenlignet med samme måned i fjor, er dette en nedgang på 18 prosent.

Bruttoarbeidsledigheten fortsetter nedover både i Rogaland og resten av landet, ifølge auguststatistikken fra NAV.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det viser NAVs månedsstatistikk over arbeidsmarkedet. Sola er fortsatt kommunen med den største prosentandelen ledige (4,6 prosent), Sandnes har 4,4 prosent, mens Eigersund og Stavanger begge ender på 4,3 prosent. Men i alle disse kommunene synker arbeidsledigheten.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg fortsatt i positiv retning, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

Ingeniører flytter

Statistikken viser at det er færre ledige i de fleste yrkesgrupper sammenliknet med august 2016.

Størst nedgang:

  • Ingeniør- og ikt (33 prosent)
  • Bygg- og anlegg (31 prosent)
  • Industriarbeid (29 prosent).

Disse yrkesgruppene har også flest ledige. Og særlig ledigheten innen ingeniør- og industriarbeid kan direkte relatere seg til oljeindustrien.

– Nedgangen i ingeniør- og ikt skyldes først og fremst en voldsom etterspørsel etter ikt-personell, altså digital kompetanse. Det har nok kommet noen få nye ingeniørjobber, men nedgangen for ingeniører skyldes nok mest at ingeniører får jobber i andre fylker eller i utlandet, sier Nordahl.

Les også

NAV: Varsel om oppsigelser og permitteringer stuper i Rogaland

Les også

Han vil kurse oljeledige ingeniører til IT-jobber

De eldste sliter mest

Nedgangen i arbeidsledigheten i Rogaland er størst for dem mellom 20 og 40 år. Men i denne aldersgruppen er det også flest arbeidsledige. Arbeidsledigheten synker for alle aldersgrupper, unntatt for personer på 60 år og oppover. Her er det en liten økning i arbeidsledigheten for kvinner, mens menn holder seg stabile.

– I et arbeidsmarked der arbeidsgivere kan velge og vrake blant søkere, ser vi dessverre en tendens til at de eldste ikke blir valgt, sier Nordahl.

Langtidsledige

Men mens arbeidsledigheten totalt sett viser en gledelig utvikling, øker forsatt gruppen av dem som har vært arbeidsledige lengst. Siden august 2016 er utviklingen slik:

  • Helt ledig 78–103 uker: 20 prosent økning til 1143
  • Helt ledig i 104 uker eller mer: 69 prosent økning til 976.

Når en har vært arbeidsledig i 104 uker, faller arbeidsledighetstrygden bort, og en må over på behovsprøvd sosalstønad.

Hva vet dere om de som har vært ledige lengst?

– Den største årsaken til at noen sliter med å komme seg tilbake i jobb er mangel på relevant erfaring og/eller utdanning. Utdanning er ikke så viktig når man er i jobb, men når man skal inn igjen blir det mye vanskeligere å konkurrere uten, sier Nordahl.

Best på sysselsetting

Rogaland er fortsatt fylket med den høyeste andelen arbeidsledige i Norge. Men samtidig har vi også den høyeste andelen sysselsatte av befolkningen mellom 15 og 74 år. Nordahl forklarer dette paradokset med at Rogaland har en lavere andel uføre og folk på arbeidsavklaring enn resten av landet.

Les også

Arbeidsledigheten har ikke vært så lav siden før regjeringsskiftet

Synker i hele landet

Også på landsbasis synker arbeidsledigheten. Navs tall for august viser at det har blitt færre registrerte arbeidsledige hver måned siden høsten i fjor. Nedgangen i ledigheten er bredt basert over fylker, yrker og aldersgrupper.

Den registrerte ledigheten i hele landet sett under ett er nå lavere enn da oljeprisfallet satte inn.

  • Ved utgangen av august var det registrert 73.918 helt ledige arbeidssøkere i Norge. I tillegg kommer 15.729 på arbeidsmarkedstiltak, slik at bruttoarbeidsledigheten er på 89.647 personer. Siden juli har den sesongjusterte bruttoarbeidsledigheten sunket med 1200 personer.
  • Andelen helt ledige i Norge er nå på 2,7 prosent, mot 3,1 prosent i august i fjor. I samme periode har bruttoarbeidsledigheten sunket fra 3,6 prosent til 3,2 prosent.
Publisert: