Usikkerhet om veipenger

Fylkespolitikerne i Rogaland er litt usikre på hva som blir framtiden for penger til veibygging i Rogaland.