Norsk Hydro vant skattesak i Høyesterett

En dom i Høyesterett slår fast at Norsk Hydro skal få tilbakebetalt 177 millioner kroner som selskapet betalte som skatt for inntektsåret 1993.