Oljefunn vest for Heimdal

Marathon Petroleum Norge har funnet olje 13 kilometer sørvest for Heimdal-feltet.