Prisrekord for Forus-tomt

Det planlagte kontorbygget blir omtrent 200 meter langt. I kamp med flere interessenter får Tjelta Eiendom kjøpe og bebygge den siste ledige tomta langs E39 på Forus.