Statsråden lovar å hjelpa

Næringsministeren lovar den utsette aluminiumsindustrien på Karmøy el-kraft til konkurransedyktige prisar.