Ber om at John Carew straf­fes med feng­sel i to år

OSLO TINGRETT (E24): Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter i skattesvik-saken, og ber retten dømme John Carew til fengsel i to år.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.
Publisert: Publisert:

Videre mener påtalemyndigheten at Carew skal idømmes en ubetinget bot på 540.000 kroner, samt saksomkostninger.

– Carew har hatt mange, mange muligheter til å korrigere opplysningene som er gitt til skattemyndighetene, sa politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård i Økokrim, da hun onsdag redegjorde for påtalemyndighetens påstand om straff.

Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger formildende omstendigheter i saken, heller ikke båndet mellom John Carew og hans advokat og agent Per A. Flod.

– I økonomiske straffesaker er det erfaringsmessig mye bruk av rådgivere. Påtalemyndigheten kan ikke se at det er en formildende omstendighet, sa Skjåkødegård.

Dersom retten skulle dømme Carew for grovt uaktsomt skattesvik for hele perioden tiltalen omfatter – som den tidligere fotballstjernen har erkjent straffskyld for – mener påtalemyndigheten at han bør dømmes til fengsel «i underkant av to år».

Hverken John Carew selv eller hans forsvarer Berit Reiss-Andersen ønsker å kommentere påtalemyndighetens påstand.

– Bevisst uvitenhet

– Loven gjelder for alle, også for de som er ålreite, som Carew, sa aktor Marianne Bender i Økokrim, da hun onsdag innledet sin prosedyre til Oslo tingrett.

I prosedyren redegjorde hun for bevisene i saken, og hvorfor påtalemyndigheten mener retten bør finne John Carew skyldig i forsettlig grovt skattesvik.

Den tidligere fotballstjernen, eiendomsinvestoren og skuespilleren er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik i årene mellom 2014 og 2019. Carew har erkjent at han burde betalt skatt, men hevder at han ikke har gitt skattemyndighetene feilaktige opplysninger med vilje.

– Hvis en bevisst uvitenhet skulle føre til at man ikke har utvist forsett, er det et type forsvar vi vil se mye av i fremtiden, uttalte Bender i prosedyren til retten.

I retten har Carew pekt på dårlige råd fra sin tidligere agent, advokat og nære venn Per A. Flod som årsaken til at han ikke opplyste om inntekter og formue i utlandet til skattemyndigheten i perioden tiltalen omfatter.

– Jeg har stolt blindt på ham. Jeg har vært overbevist om at han har hatt rett. Han styrte meg nesten som en dukke. Jeg skjønner at det er grovt uaktsomt av meg å stole så mye på ham, men det er derfor jeg har gjort det, uttalte Carew i sin forklaring til retten.

Dette ble kraftig imøtegått i aktors prosedyre. Marianne Bender pekte på at det var et stort sprik mellom Carews forklaring, og hva agent og advokat Per A. Flod har forklart i retten, vedrørende sistnevntes innflytelse.

– Har tilpasset sin forklaring

I prosedyren sa aktor Marianne Bender at påtalemyndigheten mener Carew har en interesse i å tilpasse sin forklaring slik at han ikke blir dømt for forsettlig grovt skattesvik.

– Han forsøker å skyve ansvaret over på Flod, slik at han får lavere straff av retten. Det er helt naturlig, og noe vi ser i mange straffesaker, sa Bender i prosedyren.

Hun viste til at Per A. Flods innflytelse og involvering i Carews liv ble mindre og mindre i perioden tiltalen omfatter, og pekte på at Carew hadde gjort en rekke økonomiske disposisjoner uten at Flod var involvert.

Bender viste til at Carew, uten hjelp fra Flod, hadde kjøpt flere leiligheter både i Norge og utlandet, funnet skatterådgiver i USA og Storbritannia, ordnet opp i en skattetvist i Frankrike og signert avtaler med bettingselskapet ComeOn og for skuespillerjobben i NRK-serien Heimebane.

John Carews rolle i NRK-serien Heimebane ble viet oppmerksomhet i aktors prosedyre. Her er den tidligere fotballstjernen fotografert på en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av andre sesong av den populære TV-serien-

I sin forklaring til retten sa Flod at han ble skuffet over at han først hørte om at Carew skulle være med i Heimebane da han leste om det i avisen.

– Carew har forhandlet og signert kontrakten i 2016 helt alene, og hatt innspillingsdagene i 2017 uten å fortelle om det til Flod. Dette viser at Flods innflytelse ble mindre og mindre, noe som også er helt naturlig. Carew er en voksen mann, sa Bender i prosedyren.

Påtalemyndigheten mener Per A. Flod hadde mindre og mindre innflytelse på John Carews liv i perioden som tiltalen omfatter. Her er Flod fotografert før han vitnet i rettssaken.

– Kjente til 183-dagers-regelen

Bender viste til Flods forklaring og sier at Carew har kjent til betydningen av den såkalte 183-dagers-regelen. Den sier at nordmenn bosatt i utlandet blir skattepliktige til Norge av all inntekt/formue ved opphold i Norge på mer enn 183 dager i året.

– Flod har forklart at han sa til Carew at han måtte holde seg under denne grensen. Hvis ikke ble det fryktelig vanskelig, sa Bender i prosedyre.

Videre viste hun til at Carew har oppholdt seg langt mer enn 183 dager i Norge i hele perioden tiltalen gjelder.

– Hvorfor gir han feil informasjon?

– Enkelte år er han nesten bare i Norge. Det er kun på ferier han er andre steder. Man kan spørre seg: Hvor trodde Carew at han var dersom det ikke var i Norge?

Bender påpekte også at det var et stort misforhold mellom antall oppholdsdager Carew rapporterte til norske skattemyndigheter, og hva han har rapportert til sine skatterådgivere i USA og England, hvor han har eid eiendommer og hatt næringsvirksomhet.

– Han har ikke fokus eller begrep om dagtellingen i Norge. Selv om det er landet han risikerer å bli skattepliktig til, sa Bender i prosedyren.

Påtalemyndigheten mener Carew bevisst har gitt uriktig informasjon til Skatteetaten.

– Hvorfor gir han feil informasjon? Det må være fordi han ikke ønsker å vise Skatteetaten at han har vært så mye i Norge, som det han har vært, sa Bender i prosedyren.

– Flod visste ikke sannheten

Aktor Marianne Bender kom også inn på at Carew ble advart om 183-dagers-regelen av regnskapsfører Jon Arild Syversen. Dette skal ha skjedd på et møte 3. april, som ble omtalt av E24 i forkant av rettssaken.

Da Syversen vitnet i retten sa han at han hadde rådet Carew til å føre logg over hvor mange dager han oppholdt seg i Norge.

– Hvorfor følger han ikke disse rådene? spurte aktor.

I et intervju med E24 fortalte Per A. Flod at han først visste hvor mye Carew hadde oppholdt seg i Norge da Økokrim hadde startet etterforskning i skattesaken. Dette påpekte også aktor Marianne Bender i sin prosedyre til retten.

– Flod vet ikke sannheten om hvor mye Carew er i Norge. Og du kan ikke stole på råd fra en som ikke vet hele sannheten.

Publisert: