Konkurranse­tilsynet holder daglig­vare­tall hem­melig

Konkurransetilsynet vil ikke lenger avsløre hvor store forskjeller det er mellom kjedenes innkjøpspriser grunnet frykt for at tallene kan skade konkurransen.

SLUTTER Å DELE MATDATA: Konkurransedirektør, Lars Sørgard, og leder for «prosjekt dagligvare», Sigurd Birkeland, under presentasjonen av de ulike innkjøpsprisene i dagligvarebransjen tilbake i 2019.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Når mer informasjon blir tilgjengelig for aktørene, øker også sannsynligheten for at dette kan skade konkurransen i markedet. Vi vurderer alltid dette spørsmålet før vi offentliggjør noe, og i år vurderte vi at nok en offentliggjøring av resultatene fra innkjøpspriskartleggingen ikke ville være hensiktsmessig.

Det sier leder for «prosjekt dagligvare» i Konkurransetilsynet, Sigurd Birkeland.

Det var ventet at tilsynet skulle legge frem forskjellene i innkjøpspriser for 2020 før sommeren i år.

Tidligere fremleggelser har vist at Norgesgruppen som landets største dagligvarekonstellasjon i flere tilfeller får langt bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene i Coop og Rema.

– Det vi kan si om tallene for 2020 er at det ikke er noen særlig store endringer fra de andre årene vi har kartlagt, sier Birkeland.

Tidligere har tilsynet vært langt mer detaljerte i fremleggelsen av tallene, noe som også førte til store reaksjoner fra både politikere og næringslivsledere i bransjen.

Reitan frøs i 2019 forhandlingene med de store leverandørene som en reaksjon på det som kom frem.

Vil ikke skjule noe

– Det er ikke meningen å dekke over eller dysse dette ned, men vi er som sagt bekymret for å dele for mange detaljer som er styrende for markedet, sier Birkeland.

Det er kort tid siden tilsynet også henla etterforskningssaken mot Norgesgruppen, Mondelez og Orkla for mistanke om brudd på konkurranseloven knyttet til nettopp ulike innkjøpsbetingelser. Konklusjonen var at tilsynet mente «det ikke var grunnlag for å gå videre med saken».

– Dette betyr ikke at vi ikke tenker store forskjeller i innkjøpspriser kan være et problem, sier Birkeland.

Han påpeker at det allerede er mye informasjon i dagligvaremarkedet og at tilsynet ikke kan vite sikkert hvordan aktørene kan legge informasjonen som deles sammen med det de vet fra før. 

– Vurderingen vi må gjøre i forkant av offentliggjøringene blir mer kompleks for hvert år.

Skal fortsette å kartlegge

I Stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet ble det gitt tydelig instruks om at Konkurransetilsynet skal fortsette å kartlegge innkjøpsbetingelser på årlig basis.

På spørsmål om hvem andre enn Konkurransetilsynet som får se hvordan det står til med bransjen, sier Birkeland:

– I utgangspunktet skal disse tallene heretter bare være hos oss, og deles ikke med noen andre.

– Er beslutningen om å ikke dele forskjeller i innkjøpspriser noe dere har kommet frem til nå nylig?

– Vi hadde ikke tatt stilling til akkurat det spørsmålet før nå.

Klaget på dårlig timing

Da Konkurransetilsynet la frem tall i fjor, ble det rettet kritikk mot timingen, da rapporten ble lagt frem midt i den såkalte høstjakten – perioden leverandørene og dagligvarekjedene forhandler om neste års innkjøpspriser.

– Det er nok det dårligste tidspunktet i hele året man kan slippe en slik rapport, uttalte Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud den gangen.

Årsaken til at rapporten ble sluppet i det aktuelle tidsrommet, var at innrapporteringen av tall var blitt forskjøvet på grunn av pandemien.

Den gangen hevdet Norgesgruppen at tallene ville bli brukt direkte inn i forhandlingene. Det er tilsynet usikre på.

– Vi har blitt fortalt at tallene vi så langt har lagt frem har påvirket forhandlingene. Vi vet jo for eksempel at det ble store forsinkelser i enkelte av forhandlingene i 2019. Hvorvidt informasjonen om forskjellene har fått konsekvenser for utfallet av forhandlingene er vanskelig å si.

– Har det vært et press fra noen av aktørene om å slutte med delingen av dataen?

– Det har vært aktører som har tatt kontakt om dette, men beslutningen er vår egen, og er ikke etter press fra andre.

Publisert: