Kårstø kan mista verdfull statfjordgass

Nye gasskjelder på Statfjordfeltet kan bli tappa og eksportert direkte til Storbritannia i staden for til Kårstø.