Svære skip, midt i byen

Store tankskip fra Nordsjøen repareres midt i Vågen. Ingeninstanser har vurdert risikoen av slik virksomhet. Likevelforsikrer de: Ingen grunn til uro.