Bunnen kan være nådd for Pan Fish

Bunnen kan være nådd for Pan Fish, som i løpet av tre dager denne uka er mer enn halvert i verdi.